ПП ГЕРБ Община Банско
Да докажем, че България може!

Местни клубове

Клуб на ППГЕРБ-Банско в гр.Добринище

IMG 9596Организационен секретар

инж. Благой Георгиев Кишев
Роден на 07 май 1982г.
Образование: Висше; Магистър инженер по Горско стопанство, Магистър "Стопанско управление''
Магистър "Финанси''
 
Месторабота:  ДГС - Добринище

 

  • Ръководсвото на клуб ГЕРБ- гр.Добринище провежда свойте събрания всеки 1 (първи) и 3(трети ) вторник на месеца в гр. Добринище. Събранията започват от 18.00 часа и са отворени за всички членове на партията.

 Клуб на ППГЕРБ-Банско в с. Места

IMG 9616Организационен секретар

Елена Петрова Дашева
Родена : 19.02.1976 година
Образование: Висше - ЮЗУ „Неофит Рилски”
сп. Предучилищна педагогика - 1999 година
сп. Право - 2009 година
От 1999 година до момента - Личен състав при Държавно горско стопанство „Места” с. Места
Омъжена с едно дете

от ноември 2011 г. кметски наместник на с. Места