ПП ГЕРБ Община Банско
Да докажем, че България може!

Ръководство ПП ГЕРБ Община Банско

10940464 1390273247944867 4291561621929363826 nГеорги Иванов Икономов-Общински ръководител
Роден е на 2 декември 1968г.
Образование: висше, сп. "Счетоводство и контрол"
Женен с едно дете

От 2007 до 2009г. е председател на Общински съвет - Банско. От юли 2009г. - Народен представител в 41 - то Народно събрание, член на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм.
От 30.10.2011г. кмет на Община Банско.

Член на ПП ГЕРБ - Банско от основаването й
 
 
 
Членове на Управителният съвет (УС)
 
IMG 9589Асен Петров Кирицов
Роден е на 28 януари 1963г.
Образование: висше
Женен с две деца

От 2007г. е общински съветник в Общински съвет - Банско, председател е на Комисията по здравеопазване, социална защита и обществен ред, член е на Комисията по приватизация, управление на общинска собственост и стопански дейности и на Комисията по селско и горско стопанство, защита сигурността на гражданите и опазване на околната среда.
От ноември 2011г. е общински съветник в Общински съвет - Банско, председател е на Комписията по ТСУ, общинска собственост и земеделие, зам. председател е на Комисията по екология и туризъм. Член е на Комисията по бюджет и финанси
 
IMG 9607Костадин Иванов Загорчин
Роден е на 21 октомври 1979г.
Образование: висше
Женен с две деца

От 2009г. е общински съветник в Общински съвет - Банско, зам. председател на Комисията по култура, образование, вероизповедания, младежки дейности и спорт, член е на Комисията по ТСУ
От ноември 2011г. е общински съветник в Общински съвет - Банско, председател на Комисията по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите. Член е на Комислията по ТСУ, общинска собственост и земеделие и Комисията по местна политика в образованието и духовната сфера.

 
 
 

IMG 9691
Александър Иванов Мацурев

Роден е на 19 май 1983г.

Образование: висше ,
сп.Икономист - специалист по маркетинг "Колеж по мениджмънт, маркетинг и търговия гр. София"
Бакалавър - Стопанско управление "Пловдивски университет П. Хилендарски"
Професионално обучение – Организация на хотелиерството

Женен
От 2001 г развива частен бизнес в сферата на туризма и търговията.
От ноември 2011г е зам. кмет на Община Банско, ресор "Общинска собственост, земеделие, здравеопазване и социални дейсности и екология"

Член на ППГЕРБ-Банско от 2007г.

 
 IMG 9596инж. Благой Георгиев Кишев

Роден на 07 май 1982г.
Образование: Висше; Магистър инженер по Горско стопанство, Магистър "Стопанско управление''
Магистър "Финанси''
женен с едно дете
От ноември 2011 г. общински съветник в Общински съвет - Банско.
Член на ПП ГЕРБ - Банско от 2009 г.

IMG 9613Евгения Йорданова Тренчева
Родена на 12 декември 1962г.
Образование: висше - магистърска степен по педагогика.
Омъжена с две деца
От 1990г. е учител в НУ „Св. Паисий Хилендарски” – Банско, в момента главен учител.
От ноември 2011 г. общински съветник в Общински съвет - Банско.

Член на ПП ГЕРБ - Банско от 2011 г.


IMG 9616Елена Петрова Дашева

Роден на 19 февруари 1976г.


Образование: Висше - право.


Омъжена, с едно дете.

От 1999г. до 2011г. работи в ДГС – Места в отдел Човешки ресурси.


От Април 2011г. заема длъжността Юрисконсулт на ДГС – Места.


От ноември 2011 г. е кметски наместник в с. Места.

Член на ПП ГЕРБ - Банско от 2009 г.


Ръководството на ППГЕРБ-Банско провежда свойте събрания всеки 1(първи) и 3 (трети) понеделник на месеца в офиса на ППГЕРБ-Банско, който се намира на ул. "Никола Вапцаров" 6. Събранията започват от 18,00 часа и са отворени за всички членове на партията.