ПП ГЕРБ Община Банско
Да докажем, че България може!

ЖГЕРБ –Банско с ново общинско ръководство

gerb change 001Общинската структура на ЖГЕРБ-Банско проведе свое общо събрание за изброр на ново ръководство.

Гости на събранието бяха: областният координатор на ПП ГЕРБ и народен представител г-жа Даниела Савеклиева, народният представител г-н Александър Мацурев, г-н Георги Икономов-общински координатор на ПП ГЕРБ-Банско, кметове, зам.-кметове и общински съветници, избрани с квотата на ГЕРБ.

Мандатната комисия отчете кворум и легитимност на събранието, след което по първа точка от дневния ред единодушно бе гласувано освобождаването на г-жа Сашка Въчкова от длъжността „общински координатор” на женската структура към ПП ГЕРБ-гр. Банско.

Дамите проявиха отговорност и активност при предлагане на новите кандидатури. Предложенията бяха предварително обмислени и стойностно мотивирани. Избрано бе петчленно общинско ръководство в състав: Евгения Тренчева, Райна Икономова, Райна Зайкова, Елена Байракова и Снежана Ергина. Последвали две гласувания определиха за секретар –г-жа Райна Икономова, а за общински координатор на ЖГЕРБ - г-жа Евгения Тренчева.

Г-жа Даниела Савеклиева даде висока оценка на дейността на дамите от ГЕРБ-Банско и отправи искрени пожелания към новото ръководство и присъстващите в залата.

Г-н Икономов приветства жените за техния избор и припомни, че новото ръководство поема огромна отговорност, че към него са насочени високи очаквания. След изчерпване на дневния ред –събранието бе закрито, а дамите продължиха вечерта, доволни от избора си и от оценките на тяхната работа.