vodosvet kampaniq 2019 001Божието благословение обогатява бедния, преумножава малкото, дава неизчерпаема благодат. Напразно се мъчат онези, които се трудят, правят планове и схеми, без Божието благословение.

Затова започваме днешния ден и тази кампания с молитва и вяра, че плановете ни за бъдещето са от добро и с добро ще бъдат изпълнени.