ПП ГЕРБ Община Банско
Да докажем, че България може!

Три имена: Благой Георгиев Кишев

Дата на раждане: 07.05.1982 г.

Образование: Висше – Магистър инж. Горско стопанство

Магистър Финанси

Магистър Международни икономически отношения

Длъжност: Директор на ТП ДГС „Добринище“

Семейно положение: женен с две деца

Член на ПП ГЕРБ: 01.09.2009 г.

Три имена: Евгения Йорданова Тренчева

Дата на раждане: 07.05.1982 г.

Образование: Висше – Магистър по педагогика

Длъжност: Директор на НУ „Отец Паисий“ – град Банско

От ноември 2011 г. - момента общински съветник в Общински съвет - Банско.

От 2019 г. - момента директор на НУ "Отец Паисий"

Семейно положение: омъжена с две деца

Член на ПП ГЕРБ: 01.09.2009 г.

Три имена: Кадри Юсеин Туталъ

Дата на раждане: 23.08. 1983 г.

Образование: Висше – Счетоводство и контрол

Длъжност: Управител на фирма

Семейно положение: женен с едно дете

Костадин Иванов Загорчин

Роден е на 21 октомври 1979 г.

Образование: висше

Женен с две деца

От 2015 г. Началник ВиК клон Разлог

От 2009 г. е общински съветник в Общински съвет - момента

Член на ПП ГЕРБ от 2007 г.

Три имена: Марио Иванов Шопов

Дата на раждане: 29.04.1984 г.

Образование: Висше – Организация и управление на туристическото обслужване

Длъжност: Управител на фирма

Семейно положение: женен с две деца