ПП ГЕРБ Община Банско
Да докажем, че България може!

ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ БАНСКО И ДОБРИНИЩЕ ПОСЕТИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

lift

 

Кметът на Банско Георги Икономов, придружен от представители на местното самоуправление и бизнес, общественици и изявени спортни имена, посетиха Народното събрание по негова инициатива. Те се срещнаха с председателя Цецка Цачева, председателите на четири от парламентарните комисии - тази по околна среда, икономическа политика и туризъм, младежта и спорта, регионално развитие, както и народни представители от Благоевградски избирателен район. Делегацията от Банско поиска от парламентаристите институционална подкрепа за бързото разрешаване на въпроса с изграждането на втора кабинкова линия. По време на разговора стана ясно, че законодателната рамка като цяло е добра. Необходими са малки промени за облекчаване на някои от режимите. Бяха обсъдени различни въпроси, като акцент бе предприемането на законодателни промени за развитието и по-доброто управление на планинските територии. Поставени бяха въпроси за учредяване на прилежащата територия към сградите на територията на парка за оптимизиране на ползването им, без да се преминава през сложните концесионни процедури, за насочване на половината от дължимите концесионни такси на общините за инфраструктурни разходи, за изработване на концепция за развитие на зимния туризъм, както и за предоставяне стопанисването на хижите на общините за по-добра ефективност от използването им.
Изказаните становища бяха обобщени от Цачева в следната последователност:

1. Необходимост от приемане на цялостна стратегия за развитие на зимните ни курорти след анализ на потенциала им.
2. Приоритетно решаване на проблема на Банско като център на зимните спортове в България.
3. Спазване на европейското и българско законодателство. Готовност от страна на Народното събрание да обсъди приоритетно искания за законови инициативи в тази област.
„Заявявам го категорично и отговорно – проблемът е решим. Оставаме в очакване на становището на Междуведомствената комисия на Министерски съвет. Предайте на жителите на Банско и региона, че в мое лице имат пълна подкрепа” заяви Цачева в заключение.
Икономов още веднъж изтъкна необходимостта от обединяване на усилията на местната власт, обществеността, бизнеса и законодателната и изпълнителна власт за предоставяне на качествени условия за туризъм и рекреация в планинските територии. „Нека е ясно, че ние не искаме да строим сгради, а спортни съоръжения. Няма време за губене, защото към момента само наблюдаваме как нашите съседи ни изпреварват, инвестирайки в сериозни инфраструктурни обекти и ски-курорти. Бих искал да подчертая, че зимния туризъм дава в пъти повече приходи от летния и това задължава държавата да покрепи неговото развитие като част от националната икономика. С огромно задоволство отбелязвам, че на тази среща присъстват депутати от почти всички парламентарни групи, защото въпроса за развитието на зимния туризъм не касае само Банско и Добринище, а е от национално значение ” каза той в заключение.