ПП ГЕРБ Община Банско
Да докажем, че България може!

ВТОРИ ЛИФТ В БАНСКО САМО С АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА ПИРИН

kmet

Едно интервю на кмета Икономов за www.kmeta.bg

 

 - Г-н Икономов, последните новини за строежа на втори баников лифт в Банско са обнадеждаващи. Не сте ли доволен?

- Да, вижда се, че има желание, има воля да се върви в положителна посока, но не съм убеден, доколко управляващите са вникнали в проблематиката. Опасявам се, че в някой момент, ще се появат проблеми, които ще препънат нещата. Според мен, по-голяма яснота ще има след месец. Защото сега има заявка за изваждане на проекта от точката на замръзване, но след месец ще питам, какво вече е предприето. Защото хората ме питат и аз питам отговорните фактори.

Най- яркото доказателство, че се върви в правилната посока, ще е актуализацията на сега действащия План за управление на Пирин, която задействахме. През февруари предложението на община Банско за актуализация на плана беше разгледана на Висшия експертен екологичен съвет, където с корекции от наша страна и със забележки от тях, се взе решение за един вариант на актуализация. Той трябваше да мине през съгласувателна процедура на различните министерства и след това през решение на Министерския съвет.

-А не трябва ли да се изчака с изготвянето на изцяло нов План за управление на Пирин?

- С тези мотиви, още преди все казваха - защо толкова бързате. След година ще имаме нов План за управление на Пирин, тогава ще се реши въпросът с втората кабинка. Е, вече минаха две три години, все още нямаме нов план. Няма и изгледи да имаме, защото процедурата е зациклила. Докато тя мине, сроковете се удължават, и както вчера чета изявлението на министър Искра Михайлова, опасността да не се случи този план е огромна. Може и средствата, които са предвидени за изработването му, да се загубят. Аз предупреждавах много отдавна, че това може да се случи. И, че едното не пречи на другото.

Актуализацията на действащия в момента план отпушваше изграждането на стратегия за ски зоната, на нова концепция, на ново планиране и проектиране, което вече можеше да се дебатира. Актуализацията не касае цялата територия на парка, а само ски зоната, при това, много пъти повтарям – само в рамките на сега действащата концесия. Това, което искахме е, една малка част – тази на ски зоната, да се вкара вече в новия план, който да се разработи дори и след година, две. Затова за мен беше много учудващо, това запъване – да не правим сега актуализация, да чакаме новия план. А актуализацията можеше вече да е факт и да се проектира, да минават екологични оценки и изобщо да тече процедура. Това ни беше логиката.

-Излезе информация, че всъщност проекта за ски зоната в Банско засяга две трети от Пирин и обхваща Разлог и Добринище. Как ще отговорите?

 - Няма нищо подобно. Това бяха едни тези на зелените, с които искаха да плашат хората. Те казват, актуализацията засяга строителство на сгради и на съоръжения. Но пак, казвам, проектът засяга само концесията, не излиза извън нея. И не става въпрос за сгради и съоръжения, а това началната и крайната станция на лифта. Как може да се нарече това? Това са съоръжения, които обслужват лифтовата структура. За да няма двусмислие, тогава на съвета настоявах, да се изчисти всякакво съмнение, че кроим нещо извън границите на ски зоната в момента. Става дума  само за ски зона Банско. Аз като кмет на Банско, как мога да пледирам за каквото и да било в Разлог и Добринище. Не е ставало дума за нито един метър извън тези граници. А това, дали примерно екоминистерството няма да каже – тук не може, защото има застрашаваме дървестни видове или местообитания, или нещо друго, това вече е съвсем друг въпрос. Ние просто трябва да стигнем до тази фаза.

-Вие сте председател на Асоциацията за развитие на планинските общини. С какво се занимава тя?

- Асоциацията има малко по-различна насоченост. В нея членуват и Чепеларе, и Смолян и други планински общини. Идеята е, да се помага на труднодостъпните, изостаналите планински селца, които са над 1200-1800 метра надморска височина. Усилията ни са насочени натам, защото се обезлюдяват, младите хора ги напускат. В момента държавата трябва да си зададе този въпрос, опитваме ли се да задържим и  върнем хората в тези селца или тотално ги изоставяме и след 20 години да нямаме села в планината. Това е дилемата. Но иначе всички кметове, които са в асоциацията са твърдо за развитие на ски туризма, твърдо са зад идеята за уплътняване на ски зоната на Банско и твърдо подкрепят.